המשך פרוייקט כביש מספר 3

המשך פרוייקט כביש מספר 3

היום הראשון של עבודות פרוייקט כביש 3

היום הראשון של עבודות פרויקט כביש מספר 3