איכות הסביבה

מטרות ויעדי הוועדה להגנת הסביבה
מטרות ויעדי הוועדה להגנת הסביבה

אנטנה סלולרית
אנטנה סלולרית

פסולת בניין
פסולת בניין

תמונות אחרונות

תחנות מחזור בקיבוץ פרוד
תחנות מחזור בקיבוץ פרוד